RSH stål

På båda fabrikerna producerar vi tråd av rost-, syra- och värmebeständigt stål.