1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

fabrik Iserlohn

Vår produktion präglas av uthållighet.

På vår fabrik uppfyller produktionen aktuell teknisk standard. Med stort engagemang önskar vi som experter inom den här branschen under årtionden att även i framtiden ge innovativa impulser. Vår strategi är baserad på kombinationen av teknologi och service.

Vi är experter på tråd. För våra kunder. 

dahmen - experts in wire.