Milieu

Milieu beschermen - kosten besparen
 
Voor ons als familieonderneming en internationaal actieve industrieonderneming is actief en milieubewust handelen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij.

Daarbij is ons product , metalen draad, op zich al milieuvriendelijk omdat hij met onbeperkte frequentie door opnieuw in te smelten voor nieuwe toepassingen gebruikt kan worden.

Het behoud of zelfs een verbetering van de ecologische levensvoorwaarden van toekomstige generaties en klantenoriëntatie, alsook de rendabiliteit mogen elkaar niet tegenspreken. Volgens deze premisse bundelen wij een groot aantal maatregelen tot een duurzame, resource- en milieubeschermende werkwijze. 
 

Green Technology - Green Facility
 
Meer dan alleen maar verzorging van het imago! De kosten, bijvoorbeeld voor energie, bescherminggassen, water en afvalverwijdering worden bij dahmen en trakus continu op eventueel besparingspotentieel onderzocht. In ons milieubeschermingmanagement plannen wij doelgericht, structureren in projecten op effectieve wijze de samen genomen maatregelen en zien grondig toe op hun systematische uitvoering. Daarmee geloven we dat we uiteindelijk zelfs de kwaliteit van onze producten verhogen en de motivatie van onze medewerkers doen toenemen.
 

Energie-efficiënte en milieuvriendelijke productie
 
Globaal gezien dragen onze al lang ingevoerde, georganiseerde en gecontroleerde processen bij de verwerking van roest-, zuur- en hittebestendig staal en NE-ijzermetalen bij tot de versterking van ons concurrentievermogen. Wij verwezenlijken in ons eigen concept van de geïntegreerde milieubescherming langs de complete waardescheppingsketen het doel van een verantwoordelijke productie. In onze vestigingen in  Iserlohn en Gummersbach wordt permanent gewerkt aan het beheersen van de grootste milieuspecifieke uitdagingen, waarmee onze branche vandaag geconfronteerd wordt, namelijk het verzaken aan giftige stoffen.
 

Bescherming van mens en natuur
 
Om alle door ieder van ons aangegane doelstellingen om te zetten, is een onvermoeibare ondersteuning van alle medewerksters en medewerkers in onze twee fabrieken nodig. Zij overwinnen dag na dag met hun verantwoordelijke omvang met de resources overal in de onderneming deze actuele uitdaging. Ik wil hen hier voor hun medewerking bedanken en ze verzoeken om de bedrijven dahmen en trakus ook verder in hun positie als voorbeeldbedrijven op het gebied van bescherming van mens en natuur te ondersteunen. 

Dahmen
Dr. - Ing. Gösta Dahmen

Beherend vennoot

 

Ons bedrijf - onze verantwoordelijkheid
 
Wie anders, behalve wijzelf, tekent voor de verwezenlijking, dag na dag, van onze ambitieuze doelstellingen voor de bescherming van het milieu, rekening houdend met de filosofie van onze onderneming en onze handelingen. Het welzijn van de maatschappij waarin onze kinderen opgroeien is al jaar en dag onze wens. Daarom oefenen wij in de meest uiteenlopende delen van onze onderneming rechtstreeks invloed uit en nemen wij onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Samen hebben wij een groot aantal maatregelen in de praktijk omgezet:

  • Afschaffing van de beitsinstallaties en vervanging door inductiegloeien

    Afvalwatervrije ontvettingsinstallaties

    Afschaffing van Cr6-houdende (zeswaardig chroom) stoffen uit de bedrijven

    Installatie van regenwaterzuiveringsinstallaties

    Vermindering van stroom- en gasverbruik door midden van modern inductiegloeien

 

Blasberg
Dipl. - Ing. Dirk Blasberg

Technischer Leider

 

Vestiging Duitsland - streng gecontroleerde kwaliteit
 
Wij bij dahmen en trakus hebben de lat hoog gelegd, want alleen wat goed is voor de onderneming EN voor het milieu kan tot de verbetering van de levenskwaliteit van huidige en komende generaties bijdragen. Onze basisregel is de hoogste kwaliteit en tevredenheid van de klanten. In dezelfde mate nemen wij daarbij onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij kopen onze grondstoffen, hulp- en bedrijfsmiddelen in Europa. Onze leveranciers zijn vooral de erkende staalproducenten. Al onze producenten bedrijven minstens één volgens  ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem. Onze afval wordt milieuvriendelijk verwijderd, met andere woorden, onze afval wordt zorgvuldig gesorteerd of gecatalogiseerd, voor overhandiging aan specialiseerde bedrijven. Door intelligente logistiek bundelen wij de warenstromen en verkorten wij de wachttijden bij het laden van de trucks.
 

Lang leve de toekomst
 
Men kan alleen het hoogste rendement halen wanneer men met de beste toeleveranciers en dienstverleners van een branche samenwerkt. Dat doen wij bij dahmen en trakus systematisch. Niemand betwist dat borax en boriumverbindingen schadelijk zijn voor het milieu. Wij vermijden deze gevaren bijvoorbeeld door boraxvrije producten uit het assortiment van leidinggevende fabrikanten van draadtrekproducten te kopen.

Wij hechten bijzonder belang aan de aard van onze bewerking van de verschillende materialen, wij doen onze uiterste best om op de stand van de techniek te produceren. Niet minder belangrijk is de keuze van de hulp- en bedrijfsstoffen, die we constant op hun potentiële gevaren voor medewerkers en milieu analyseren. 

Höffgen
Thomas Höffgen
Hoofd kwaliteitsmanagement