Životní prostředí

Šetrnost k životnímu prostředí – úspora nákladů
 Pro nás jako rodinnou firmu a současně průmyslový podnik s mezinárodní působností je aktivní jednání s vědomím odpovědnosti k životnímu prostředí součástí naší společenské odpovědnosti.

Přitom náš výrobek, kovový drát, je již sám o sobě šetrný k životnímu prostředí, neboť může být opětovným roztavením neomezeně recyklován. Zachování nebo dokonce zlepšení ekologických životních podmínek příštích generací a orientace na zákazníka právě tak jako hospodárnost nemohou být ve vzájemném rozporu. V souladu s touto premisou uplatňujeme množství opatření směřujících k udržitelnému způsobu práce šetrnému ke zdrojům a životnímu prostředí. 

Green Technology - Green Facility
 Víc než péče o zelenou image! Náklady například na energii, ochranné plyny, vodu a likvidaci odpadu jsou ve společnostech dahmen a trakus neustále prověřovány z hlediska případné možnosti úspor. V oblasti ochrany životního prostředí cíleně plánujeme, společně přijatá opatření účinně členíme do jednotlivých projektů a důkladně sledujeme jejich systematickou realizaci. Věříme, že tím nakonec dokonce zvýšíme kvalitu našich výrobků a motivaci našich pracovníků. 

Energetická účinnost – výroba šetrná k životnímu prostředí
 Naše již dlouho zavedené, organizované a kontrolované procesy při zpracování ocelí odolných vůči korozi, kyselinám a žáru, jakož i při zpracování barevných kovů, celkově přispívají k posílení naší konkurenceschopnosti. V naší vlastní koncepci integrované ochrany životního prostředí v rámci celého výrobního řetězce uskutečňujeme cíl, kterým je zodpovědná výroba. V našich výrobních závodech v Iserlohnu a Gummersbachu se bez omezení pracuje na zvládnutí jedné z největších environmentálních výzev, se kterými je dnes náš obor konfrontován, a to je upuštění od používání jedovatých látek. 

Ochrana lidí a přírody
 K prosazení všech našich ambiciózních cílů je nutná neúnavná podpora ze strany všech našich pracovnic a pracovníků v obou našich výrobních závodech. Ti se s touto aktuální výzvou denně vyrovnávají svým nasazením a odpovědným zacházením se zdroji ve všech oblastech podniku. Na tomto místě bych jim rád poděkoval za jejich spolupráci a požádal je, aby i nadále podporovali závody dahmen a trakus v jejich roli ukázkových závodů, pokud jde o ochranu lidí a přírody.

Dahmen
Dr. - Ing. Gösta Dahmen

společník-jednatel

 

Náš závod – naše odpovědnost
 Kdo jiný než my sami nese odpovědnost za každodenní dosahování našich ambiciózních cílů v ochraně životního prostředí na pozadí naší firemní filozofie a v našem konání a jednání. Naším přáním je odjakživa blaho společnosti, ve které vyrůstají naše děti. Proto přímo ovlivňujeme nejrůznější oblasti našeho podniku a hlásíme se ke své společenské odpovědnosti. Společně jsme již uskutečnili mnoho opatření:

  • zrušení mořicích zařízení a jejich nahrazení indukčním žíháním

    odmašťovací zařízení pracující bez vzniku odpadních vod

    vyřazení látek s obsahem Cr6 (šestimocný chrom) z provozů

    instalace úpraven dešťové vody

    snížení spotřeby elektřiny a plynu zavedením moderního indukčního žíhání

 

Blasberg
Dipl. - Ing. Dirk Blasberg

technický ředitel

 

Výrobní závody v Německu – přísně kontrolovaná jakost
 Ve společnostech dahmen a trakus jsme si vytyčili vysoké cíle, protože pouze to, co je dobré pro podnik a SOUČASNĚ i pro životní prostředí, může smysluplně přispívat ke zlepšení kvality života současných i příštích generací. Naše nejvyšší zásada zní: nejvyšší kvalita a spokojenost zákazníků. Stejně důležitá je pro nás i naše odpovědnost za životní prostředí. Suroviny i pomocný a provozní materiál odebíráme v evropském okolí. Naši dodavatelé jsou především uznávaní výrobci oceli. Každý z nich uplatňuje systém řízení ochrany životního prostředí certifikovaný přinejmenším dle ISO 14001. Naše odpady jsou likvidovány v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, což znamená, že jsou pečlivě tříděny nebo kategorizovány a následně odevzdávány k likvidaci odborné firmě. Díky inteligentní logistice sdružujeme pohyby zboží a zkracujeme čekací doby při nakládce nákladních automobilů. 

 
Ať žije budoucnost
 Nejlepší výkony můžeme sami podávat pouze tehdy, jestliže spolupracujeme s nejlepšími dodavateli a poskytovateli služeb v jednotlivých oborech. To ve společnostech dahmen a trakus děláme systematicky. Škodlivost boraxu a sloučenin bóru pro životní prostředí platí za nespornou. Těmto rizikům zamezujeme již dnes například používáním produktů bez obsahu boraxu ze sortimentu předních výrobců prostředků na tažení drátu.

Zvláštní význam náleží způsobu, kterým zpracováváme různé materiály. Vždy usilujeme o to, aby naše výroba odpovídala aktuálnímu stavu technického poznání. Neméně důležitý je výběr pomocných a provozních látek, které neustále posuzujeme z hlediska potenciálního ohrožení zaměstnanců a životního prostředí.

Höffgen
Thomas Höffgen
vedoucí řízení jakosti