RSH-oceli

V obou výrobních závodech vyrábíme drát z ocelí odolných vůči korozi, kyselinám a žáru.